Startside

Galleri og Restaurant Kunsten

Skolegade 1, 6280 Højer.


ER DESVÆRRE LUKKET


LIDT HISTORIE OM BYGNINGEN.


Bygningen er opført i 1890.

Den første ejer vi kan finde er restauratør Jensen, men vi har ikke fundet hvornår han overtog stedet. Navnet var dengang Centralhotellet. Han solgte til Laurits Hansen, som drev stedet sammen med sin mor. Kort tid efter første verdenskrig fik en ung pige fra Hamborg, Henny Køster, plads på kroen. Det siges hun herefter tilbragte resten af sit liv, lige bortset fra den tid hun sov, i krostuen. Hun blev gift med Laurits Hansen, og da han mistede livet efter at være faldet ud ovet trappegelænderet måtte Henny selv køre hotellet videre.Syd for den nuværende bygning var kørestald med værelser ovenpå. Mod vest var der tidligere en hyggelig hotelsal, hvor der i ældre tid blev holdt mange familiefester.

I den nordlige ende på hjørnet af Skolegade og Storegade var forretning. Her har ”æ tyk kø’mand” haft delikatesseforretning. Han havde altid en tønde med saltede sild stående, og det siges at der var stamgæster på Centralhotellet, der startede med at nyde en saltet sild hos købmanden for at stimulere tørsten.

Efterfølgende har der været tobaksforretning, skrædderværksted, damefrisørsalon og grøntforretning før hotellet inddrog lokalerne.

Henny drev Centralhotellet til engang i 1960’erne og solgte til en lokal murer som hed Sten Jensen.

Sten Jensen drev stedet frem til august 1970 hvor Frede Jepsen overtog. Han ændrede navnet til ”Fredes Kro” og drev stedet til december 1973, hvor han solgte til Ernst Trans.

I 1975 kom Thoma og Tappe Petersen til som ejere af stedet, som i mellemtiden var blevet til ”Bykroen”. De drev sammen stedet frem til 1982, hvorefter Hans Kallehave overtog.

Den 1. september 1986 erhvervede Tommy Lassen og Claus Wind kroen. Claus trak sig efter et par år og Tommy fortsatte selv frem til ca. 1990.

Efter et kort besøg af en belgier, Bart Jan van Betten, som forsvandt i nattens mulm og mørke overtog Realkredit Danmark stedet.

I april 1992 købte vi (Pia og Albert Pedersen) så stedet af Realkredit Danmark. Der blev fra flere sider i Højer udtrykt et behov for en krostue et par gange om ugen og vi prøvede at imødekomme ønsket. Efter få åbningsdage var behovet åbenbart dækket, for der kom ingen gæster. Vi prøvede så med en cafè baseret på elever fra design seminariet, som lå lige overfor kroen. Det slog heller ikke an. Herefter bortforpagtede vi kroen til et lokalt par, som med stort held lavede skænkestue. Men efter et års tid fandt de ud af at både moms og skat skulle betales, og så var den historie slut.

Herefter lavede vi huset om til 5 lejligheder. De følgende år kunne vi med lethed udleje disse lejligheder til studerende på design seminariet. Men efter først indskrænkning af antallet af elever i 2002 og endelig flytning af resten i 2006 var der ikke længere efterspørgsel efter lejligheder i Højer. Vi havde et par uheldige lejere inde og blev derefter eninge om at slutte med at udleje. I 2007 solgte vi Emmerlev Klev Strandhotel og herefter flytte vi selv til Skolegade 1 og har boet her indtil 2017 hvor vi igen flyttede til Emmerlev.

I 2016 startede vi med at indrette frokostrestaurant i bygningen, og 2017 fortsatte vi sammen med vores datter og svigersøn (Steffie Pedersen og Gleb Tkachenko) med at udvide med et galleri.

Fremtidsplanen er at videreudvikle huset og forhåbentlig ende med et kunstnerhus. Vi glæder os til over de næste år at arbejde videre med stedet.